Anders and Briegel in Python
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

46 wiersze
1.1KB

 1. import json
 2. import networkx as nx
 3. from abp import GraphState, NXGraphState
 4. from abp import clifford
 5. from abp.util import xyz
 6. import mock
 7. def test_json_basic():
 8. """ Test that we can export to JSON """
 9. g = mock.simple_graph()
 10. js = g.to_json()
 11. assert "adj" in js
 12. assert "node" in js
 13. def test_tuple_keys():
 14. """ Test that we can use tuple-ish keys """
 15. g = NXGraphState()
 16. g.add_qubit("string")
 17. g.add_qubit((1, 2, 3))
 18. g.add_edge((1, 2, 3), "string")
 19. json.dumps(g.to_json(True))
 20. def networkx_test():
 21. """ Test that NXGraphStates really behave like networkx graphs """
 22. g = NXGraphState()
 23. g.add_qubit(0, position=xyz(10, 0, 0))
 24. g.add_qubit(1, position=xyz(1, 0, 0))
 25. g.act_hadamard(0)
 26. g.act_hadamard(1)
 27. g.act_cz(0, 1)
 28. g.copy()
 29. def test_from_nx():
 30. """ Test that making graphs from networkx objects goes smoothly """
 31. g = nx.random_geometric_graph(100, 2)
 32. psi = NXGraphState(g)
 33. assert psi.node[0]["vop"] == 0
 34. assert len(psi.edges()) > 0
 35. psi.measure(0, "px", detail=True)
 36. psi = NXGraphState(nx.Graph(((0, 1),)))