Anders and Briegel in Python
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.

46 řádky
1.1KB

 1. import json
 2. import networkx as nx
 3. from abp import GraphState, NXGraphState
 4. from abp import clifford
 5. from abp.util import xyz
 6. import mock
 7. def test_json_basic():
 8. """ Test that we can export to JSON """
 9. g = mock.simple_graph()
 10. js = g.to_json()
 11. assert "adj" in js
 12. assert "node" in js
 13. def test_tuple_keys():
 14. """ Test that we can use tuple-ish keys """
 15. g = NXGraphState()
 16. g.add_qubit("string")
 17. g.add_qubit((1, 2, 3))
 18. g.add_edge((1, 2, 3), "string")
 19. json.dumps(g.to_json(True))
 20. def networkx_test():
 21. """ Test that NXGraphStates really behave like networkx graphs """
 22. g = NXGraphState()
 23. g.add_qubit(0, position=xyz(10, 0, 0))
 24. g.add_qubit(1, position=xyz(1, 0, 0))
 25. g.act_hadamard(0)
 26. g.act_hadamard(1)
 27. g.act_cz(0, 1)
 28. g.copy()
 29. def test_from_nx():
 30. """ Test that making graphs from networkx objects goes smoothly """
 31. g = nx.random_geometric_graph(100, 2)
 32. psi = NXGraphState(g)
 33. assert psi.node[0]["vop"] == 0
 34. assert len(psi.edges()) > 0
 35. psi.measure(0, "px", detail=True)
 36. psi = NXGraphState(nx.Graph(((0, 1),)))