Christmas tree light sequencer
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Pete Shadbolt e5a08d3551 Remove dependency on scheduler 2 lat temu
.gitignore Add gitignore 2 lat temu
README.md Remove dependency on scheduler 2 lat temu
star.jpg README 2 lat temu
xmas.py Remove dependency on scheduler 2 lat temu

README.md

Christmas tree

Scheduler for our christmas tree lights. Uses PiFace.

Use tmux or supervisor to run xmas.py

Picture of a star