Christmas tree light sequencer
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Pete Shadbolt 236a61e644 Best practice 3 lat temu
.gitignore Add gitignore 3 lat temu
README.md README 3 lat temu
star.jpg README 3 lat temu
xmas.py Best practice 3 lat temu

README.md

Christmas tree

Scheduler for our christmas tree lights. Uses PiFace and schedule.

Use tmux or supervisor to run xmas.py

Picture of a star