Pete Shadbolt преди 3 години
родител
ревизия
8a3a1669f5
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 0 реда
  1. +2
    -0
      .gitignore

+ 2
- 0
.gitignore Целия файл

@@ -0,0 +1,2 @@
*.pyc
env/

Loading…
Отказ
Запис