Noklusējuma atzars

master

6b4499cfaf · Update spectrogram.py · Atjaunināts pirms 5 gadiem