Sampler in ChucK
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

19 wiersze
249B

 1. // the event
 2. Dyno d;
 3. SinOsc s => Pan2 p;
 4. p.left => JCRev revr => dac.left;
 5. p.right => JCRev revl => dac.right;
 6. 100 => s.freq;
 7. .2 => s.gain;
 8. .1 => p.gain;
 9. -1 => p.pan;
 10. 1::second => now;
 11. 0 => p.pan;
 12. 1::second => now;
 13. 1 => p.pan;
 14. 1::second => now;