Anders and Briegel in Python
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

32 wiersze
518B

 1. import abp
 2. import mock
 3. def test_json():
 4. """ Test to_json and from_json """
 5. a = mock.named_node_graph()
 6. j = a.to_json()
 7. b = abp.GraphState()
 8. b.from_json(j)
 9. assert a == b
 10. def test_json_again():
 11. """ Test to_json and from_json """
 12. # Make a random graph
 13. a = abp.GraphState(10)
 14. a.act_circuit(mock.random_graph_circuit())
 15. # Dump it to JSON
 16. j = a.to_json()
 17. # Reconstruct from JSON
 18. b = abp.GraphState()
 19. b.from_json(j)
 20. # Check equality
 21. assert a == b