Anders and Briegel in Python
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

9 wiersze
205B

  1. from __future__ import absolute_import
  2. from __future__ import print_function
  3. from abp import GraphState
  4. psi = GraphState()
  5. psi.pull("https://abv.peteshadbolt.co.uk/dakota-illinois-nuts-blue")
  6. print(psi)