Anders and Briegel in Python
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

7 wiersze
127B

  1. from abp import GraphState
  2. psi = GraphState()
  3. psi.pull("https://abv.peteshadbolt.co.uk/dakota-illinois-nuts-blue")
  4. print psi