Anders and Briegel in Python
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.

61 řádky
1.8KB

 1. from __future__ import absolute_import
 2. from __future__ import print_function
 3. from abp import GraphState
 4. from abp.util import xyz
 5. import numpy as np
 6. import time
 7. import itertools
 8. import networkx as nx
 9. from six.moves import map
 10. from six.moves import zip
 11. raussendorf_unit_cell = (
 12. ((1, 0, 0), (1, 1, 0)), ((0, 1, 0), (1, 1, 0)),
 13. ((1, 2, 0), (1, 1, 0)), ((2, 1, 0), (1, 1, 0)),
 14. ((1, 2, 2), (1, 1, 2)), ((0, 1, 2), (1, 1, 2)),
 15. ((1, 0, 2), (1, 1, 2)), ((2, 1, 2), (1, 1, 2)),
 16. ((0, 1, 0), (0, 1, 1)), ((0, 0, 1), (0, 1, 1)),
 17. ((0, 1, 2), (0, 1, 1)), ((0, 2, 1), (0, 1, 1)),
 18. ((2, 1, 0), (2, 1, 1)), ((2, 0, 1), (2, 1, 1)),
 19. ((2, 1, 2), (2, 1, 1)), ((2, 2, 1), (2, 1, 1)),
 20. ((1, 0, 0), (1, 0, 1)), ((0, 0, 1), (1, 0, 1)),
 21. ((1, 0, 2), (1, 0, 1)), ((2, 0, 1), (1, 0, 1)),
 22. ((1, 2, 0), (1, 2, 1)), ((0, 2, 1), (1, 2, 1)),
 23. ((1, 2, 2), (1, 2, 1)), ((2, 2, 1), (1, 2, 1)))
 24. def add_offset(vector, offset):
 25. """ Offset a vector in n-dimensional space """
 26. return tuple(v + o*2 for v, o in zip(vector, offset))
 27. def offset_unit_cell(unit_cell, offset):
 28. """ Offset a unit cell """
 29. return {(add_offset(a, offset), add_offset(b, offset))
 30. for a, b in unit_cell}
 31. def lattice(unit_cell, size):
 32. """ Generate a lattice from a unit cell """
 33. edges = set()
 34. for offset in itertools.product(*list(map(range, size))):
 35. edges |= offset_unit_cell(unit_cell, offset)
 36. nodes = set(itertools.chain(*edges))
 37. return nodes, edges
 38. nodes, edges = lattice(raussendorf_unit_cell, (2, 2, 3))
 39. psi = GraphState()
 40. for node in nodes:
 41. x, y, z = node
 42. color = "red" if (x+y+z) % 2 > 0 else "black"
 43. psi.add_qubit(node, position=xyz(*node), color=color)
 44. psi.act_hadamard(node)
 45. for edge in edges:
 46. psi.act_cz(edge[0], edge[1])
 47. psi.push()