Anders and Briegel in Python
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

14 wiersze
340B

 1. from __future__ import absolute_import
 2. from __future__ import print_function
 3. from abp import NXGraphState
 4. from abp.util import xyz
 5. import networkx as nx
 6. from six.moves import range
 7. n = 10
 8. g = NXGraphState(list(range(n)))
 9. nx.set_node_attributes(g, "color", "red")
 10. g.add_edges_from([i, i+1] for i in range(n-1))
 11. print((g.node[0]["color"]))