Pete Shadbolt преди 4 години
родител
ревизия
3a9140c129
променени са 2 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -0
      README.rst
  2. +1
    -1
      setup.py

+ 1
- 0
README.rst Целия файл

@@ -0,0 +1 @@
README.md

+ 1
- 1
setup.py Целия файл

@@ -13,5 +13,5 @@ setup(
description = "Port of C++ due to Simon Anders and Hans J Briegel",
keywords = "quantum",
setup_requires = ["numpy"],
install_requires = ["numpy", "networkx", "websocket-client", "websocket-server"],
install_requires = ["numpy", "networkx", "requests"],
)

Loading…
Отказ
Запис