Pete Shadbolt преди 4 години
родител
ревизия
04a349914e
променени са 1 файла, в които са добавени 6 реда и са изтрити 0 реда
  1. +6
    -0
      examples/visualization/pull.py

+ 6
- 0
examples/visualization/pull.py Целия файл

@@ -0,0 +1,6 @@
from abp import GraphState

psi = GraphState()
psi.pull("https://abv.peteshadbolt.co.uk/dakota-illinois-nuts-blue")
print psi


Loading…
Отказ
Запис