Modified version of beets-ydl

Zaktualizowano 1 dzień temu

LIRC remote control

Zaktualizowano 1 tydzień temu

Anders and Briegel in Python

Zaktualizowano 9 miesięcy temu

Python C extension to compute the permanent.

Zaktualizowano 10 miesięcy temu

Christmas tree light sequencer

Zaktualizowano 2 lat temu

Verlet integrator, to deal with an argument from the pub.

Zaktualizowano 2 lat temu

Sampler in ChucK

Zaktualizowano 2 lat temu

Hide images in sound

Zaktualizowano 2 lat temu

Simulate graph states in the browser

Zaktualizowano 2 lat temu